Kategoria: Węzeł S17 w Bogucinie

Dyskusja przed głosowaniem w sprawie apelu o przywrócenie nazw węzłów w Bogucinie i w Przybysławicach. [video] 0

Dyskusja przed głosowaniem w sprawie apelu o przywrócenie nazw węzłów w Bogucinie i w Przybysławicach. [video]

0

Apel Rady Gminy Garbów

Na ostatniej sesji Rady Gminy Garbów w dniu 20.XI. 2013 r. podjęto apel w sprawie zmiany nazewnictwa węzłów drogowych. Wezwanie to jest kolejnym działaniem w sprawie przywrócenia roboczej...

20

Z nieba do piekła.

W ubiegły poniedziałek w Urzędzie Gminy Jastków odbyła się sesja tamtejszej Rady, na którą przybyli również delegaci wsi Bogucin. Wśród osób reprezentujących naszą społeczność znaleźli się:

10

Nasza poza gminna misja uwieńczona sukcesem! Rada Gminy Jastków zwróci się do GDDKiA w Lublinie w celu oddania nazwy węzła drogowego w Bogucinie.

Nasza autonomiczna, „transgraniczna”, oddolna misja dyplomatyczna  została uwieńczona pełnym sukcesem. Rada Gminy Jastków zwróci się do GDDKiA w Lublinie w celu oddania nazwy węzła drogowego znajdującego się na...

4

My, mieszkańcy Bogucina…. – dzisiaj została złożona prośba do Radnych Gminy Jasków, aby pomogli nam w odzyskaniu nazwy węzła drogowego w Bogucinie.

Szanowni Radni Gminy Jastków, My mieszkańcy Bogucina i wasi niedalecy sąsiedzi, którym nierozważni urzędnicy GDDKiA, wyrządzili wielką krzywdę, zwracamy się tym listem do Was jako Radnych Gminy Jastków,...