Category: Dzieje Bogucina

0

Okres drugiej wojny światowej

Okres II Wojny Światowej zapisał się również w historii Bogucina i jego mieszkańców. Atmosferę lat okupacyjnych doskonale oddają zasłyszane dawno temu słowa jednego z uczestników chłopskiego ruchu oporu: Tamte czasy nie potrzebują...

0

Folwark w Bogucinie

Istotną rolę w XIX i XX-wiecznej historii Bogucina odgrywał folwark – symbol ziemiaństwa, dziś będący już tylko pojęciem historycznym. Funkcjonował on aż do wybuchu II Wojny Światowej. Do dziś są pośród nas Ci,...

0

Zarys dziejów Bogucina cz. 2

Panowanie rodu Szczekockich trwało nieprzerwanie prawdopodobnie aż do początków XVII w. Wiele wskazuje na to, że to właśnie oni byli budowniczymi dworu bogucińskiego o sześciu izbach, wybudowanego przed rokiem 1671. Wśród kolejnych właścicieli Bogucina...

0

Zarys dziejów Bogucina cz. 3

Ziemia, na której gospodarowali chłopi nie stanowiła ich własności. Chłop był tylko jej użytkownikiem a rzeczywistym właścicielem był dziedzic. Zwyczajowo było to użytkowanie dziedziczne, przekazywane na męskich potomków. Pan wsi mógł jednak zawsze usunąć chłopa...