Kategoria: Aktualności

0

Strategia – ale jaka?

W związku z nadesłanym do naszej redakcji obszernym komentarzem odnośnie opracowywanej strategii rozwoju gminy Garbów, uznaliśmy, że zasługuje on na zaprezentowanie go w postaci...

0

Strategia rozwoju Gminy Garbów 2016-2023

Zachęcamy społeczność wsi Bogucin do wypełnienia ankiety, która pomoże wyznaczyć strategię służącą zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, rozwojowi infrastruktury społecznej a także stymulowaniu...

0

3 luty – odbiór popiołu

Urząd Gminy Garbów przypomina o możliwości odbioru popiołu paleniskowego bezpośrednio z terenu nieruchomości. Właściciele nieruchomości którzy chcą, żeby odebrano od nich popiół są...

Zjednoczeni tragedią

Kto mógł przypuszczać, że zanim stary rok ustąpi miejsca nowym dniom, zanim ludzie złożą sobie życzenia wszelkiej pomyślności, na jednej...

0

Podajemy stan wodomierzy

Prosimy o niezwłoczne podawanie stanu liczników poboru wody u odbiorców z naszej miejscowości. Przypominamy również, że istnieje możliwość podawania aktualnych wskazań...

0

Odbiór popiołu 7 grudnia

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2015r. Urząd Gminy przypomina o możliwości odbioru popiołu paleniskowego bezpośrednio z terenu nieruchomości. Właściciele nieruchomości...