Autor: Autor: Sołtys - Aneta Wolińska

0

Szansa dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jako jednostka organizacyjna powiatu lubelskiego realizująca zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, proponuje Państwu nawiązanie współpracy mając na...

0

Sołtys przypomina

Sołtys wsi Bogucin przypomina, że dnia 15 marca mija termin zapłaty I raty podatku rolnego i opłaty za pobór wody. Zainteresowanych opłaceniem wyżej wymienionej raty zapraszam w dniu...

OGŁOSZENIE 0

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Sołtys Sołectwa Bogucin zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa BOGUCIN na dzień 6 września 2016 roku (wtorek) godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Bogucinie. Zebranie zwołuje się w celu...

SOŁTYS PRZYPOMINA 0

SOŁTYS PRZYPOMINA

Sołtys wsi Bogucin przypomina, że dnia 16 maja (włącznie) mija termin zapłaty II raty podatku rolnego. Zainteresowanych opłaceniem wyżej wymienionej raty zapraszam w dniach 12 maja w budynku...

SOŁTYS PRZYPOMINA 0

SOŁTYS PRZYPOMINA

Sołtys wsi Bogucin przypomina, że dnia 15 marca (włącznie) mija termin zapłaty I raty podatku rolnego i opłaty za pobór wody. Zainteresowanych opłaceniem wyżej wymienionej raty zapraszam w...

ZAPROSZENIE 0

ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE SOŁTYS WSI BOGUCIN PRZY WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. CHOTOMSKIEJ I RODZICÓW ZAPRASZAJĄ NA II TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW BOGUCINA POD HASŁEM „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”...

OGŁOSZENIE 0

OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE Sołtys Sołectwa Bogucin zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 22 września 2015 r. o godz. 19:00  w budynku Szkoły Podstawowej w Bogucinie  Zebranie poświęcone będzie wyborowi...