Author: Krzysztof Flisiak

Boguciński epizod lubelskiego Baobabu

Podobno drzewa umierają, stojąc. W taki też sposób w maju b.r. zakończyła swój żywot słynna lubelska topola czarna. Jej kres położyły piły spalinowe. Według najstarszych mieszkańców miasta, wycięto kawałek...

Co tam, Panie, na budowie?

Na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogucinie trwa wyścig z czasem. Wykonawca robót chce zdążyć przed zimą z zamknięciem obiektu, by uniknąć zbędnych przestojów. Potrzebny jest dach nad głową i okna. To umożliwi wykonanie...

O Bogucakach wśród Bogucinian raz jeszcze

Tworzenie przymiotnika dla nazwy naszej miejscowości wciąż rodzi pewne emocje wśród części mieszkańców. Już kiedyś staraliśmy się rozstrzygnąć, która forma jest właściwa: bogucki czy boguciński? Udało się wciągnąć do dyskusji...

Do woja marsz, do woja

Od czasu do czasu na płaszczyźnie publicznej pojawiają się dyskusje o potrzebie przywrócenia powszechnej służby wojskowej. Zarówno wśród polityków zajmujących się obronnością jak i zwykłych obywateli głosy w tym temacie są podzielone, natomiast...

USC Garbów – ginące zawody cz.2

Ginące zawody – profesje, które nieuchronnie odchodzą, bądź już dawno odeszły w niepamięć. Ginące zawody – historie naszych przodków, którzy żyjąc tu przed wiekami, tworzyli klimat polskiej wsi i kultywowali rodzinne...

Widać już zarysy nowej sali gimnastycznej.

Nareszcie daje się zauważyć postępy w budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie. Po uprzednim wykonaniu prac ziemnych i przygotowaniu stalowych zbrojeń przystąpiono do murowania ścian sali i łącznika. Budowlańcy...