Author: Krzysztof Flisiak

0

Masz problem z solarami? Zgłoś!

Użytkowników instalacji solarnych, którzy dostrzegli problemy z działaniem systemu grzewczego, informujemy, że Gmina Garbów zamieściła na swej stronie internetowej wzory formularzy zgłoszenia awarii. Usterkę można zgłosić w dwojaki sposób – wypełniając interaktywny...

0

Przypominamy

Woda jest niezbędna do normalnej egzystencji, a dodatkowo jest najważniejsza w przypadku zaistnienia pożaru, o co nie trudno przy panującej suszy i dużym zagrożeniu przeciwpożarowym w lasach. W związku z przedłużającą się falą upałów wójt...

0

Apel o oszczędzanie wody

W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami, zwracamy się o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W szczególności prosimy o niepodlewanie wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawnikow oraz ograniczenie podlewania...

0

Wyścig Legionów przejechał przez Bogucin

Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej z Tomaszowic do Bogucina służy nie tylko kierowcom. W sobotnie południe przetoczyło się po niej kilka grup kolarskich uczestniczących w Wyścigu Legionów, zorganizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Cyklistów. Tegoroczna edycja wyścigu miała...

0

Uwaga na kolarzy!

W najbliższą sobotę – 1 sierpnia, odbędzie się „II Wyścig Kolarski Legionów” dla uczczenia 100 rocznicy bitwy Legionów Polskich pod Jastkowem. Trasa wyścigu będzie prowadziła przez Sieprawice, Moszenki, Bogucin, Ługów,...

0

Czyja zguba?

Znaleziono telefon komórkowy i kurtkę. Te rzeczy zostały zagubione wczoraj podczas festynu na stadionie BKS w Bogucinie. Bliższe informacje pod nr tel. 507 117 274.

0

Będzie drugi przetarg na kontenery

Przetarg na budowę obiektu socjalnego w systemie kontenerowym na boisku sportowym w Bogucinie został unieważniony z powodu odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę. Gmina nie zdecydowała się skorzystać z drugiej oferty przetargowej, ponieważ zaproponowana w niej...