Author: Krzysztof Flisiak

0

Nie będzie prądu

PGE Dystrybucja S.A O./LUBLIN Rejon Energetyczny Puławy zawiadamia o planowanej przerwie w dostarczaniu energii elektrycznej dla odbiorców podłączonych do stacji transformatorowej...

0

Masz problem z solarami? Zgłoś!

Użytkowników instalacji solarnych, którzy dostrzegli problemy z działaniem systemu grzewczego, informujemy, że Gmina Garbów zamieściła na swej stronie internetowej wzory formularzy zgłoszenia...

0

Przypominamy

Woda jest niezbędna do normalnej egzystencji, a dodatkowo jest najważniejsza w przypadku zaistnienia pożaru, o co nie trudno przy panującej suszy i dużym zagrożeniu...

0

Apel o oszczędzanie wody

W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami, zwracamy się o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W szczególności prosimy o niepodlewanie wodą...