Rok Sienkiewiczowski w Bogucinie

Ponieważ w bieżącym roku przypadło kilka okrągłych rocznic związanych z postacią Henryka Sienkiewicza: 170 – urodzin, 100 – śmierci, 110...