Nowości literackie – fila B.P. w Bogucinie – wrzesień 2018 r.