Fundusz Sołecki na 2019 rok dla Bogucina – uchwalony