Nowości literackie – fila B.P. w Bogucinie – lipiec 2018 r.