Nowe taryfy na wodę i odprowadzanie ścieków

Wójt Gminy Garbów informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo Wodne, Gmina Garbów została zobligowana do ustalenia taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

Decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie zatwierdził taryfy przedstawione we wniosku Gminy Garbów.
Poniżej szczegóły decyzji.