Już od lipca 2018 startuje „Dobry Start”!

1 czerwca 2018 roku – w Dzień Dziecka –  weszły w życie dwa akty prawne: uchwała oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku określające na jakich warunkach realizowany będzie rządowy program „Dobry Start”.
1 lipca 2018 roku – ruszy nabór wniosków składanych drogą elektroniczną. Będzie je można przesyłać poprzez stronę www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną – podobnie jak Rodzina 500 +.
1 sierpnia 2018 roku – o wsparcie na „Dobry start” można się ubiegać  tradycyjnie, składając wniosek w formie papierowej.
30 września 2018 mija termin wypłaty świadczeń na rok szkolny 2018/2019. Dotyczy on prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 roku.
30 listopada 2018 mija ostateczny termin dostarczenia wniosków.
O co chodzi w „Dobrym starcie”? W skrócie – o chodzenie do szkoły, ponieważ ze świadczenia skorzystają dzieci oraz osoby uczące się do ukończenia przez nie 20 lat oraz – niepełnosprawne – 24 lat. Niestety, nie obejmie on szkół policealnych, szkół dla dorosłych, przedszkolaków, „zerówiaków” i studentów.
Kwota wsparcia to 300 zł na dziecko/osobę rozpoczynającą rok szkolny. Przysługuje również w roku szkolnym w przypadku ukończenia wymaganego wieku przed 1 września.
Świadczenie „Dobry start” otrzymają rodziny bez względu na dochód.
Wnioski przyjmują ośrodki pomocy społecznej.
SDS-1 liczy 9 stron, ale nie należy się tym przerażać, bo jest prosty w obsłudze i nie wymaga kompletowania dodatkowej „papierologii”.
Zatem, startujmy w „Dobry start”, by wyprawka szkolna na kolejny rok nie spędzała rodzicom snu z powiek.