Nowe taryfy na wodę i odprowadzanie ścieków

Wójt Gminy Garbów informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...