Zachwyt nad preambułą czyli obchody 3 Maja – inaczej