Wspomnień czar – Bogucin w starej fotografii cz. 7