To jeszcze nie koniec

Po marcowym błocie i koleinach nie zostało śladu. Obecnie teren jest wyrównany, a budynek ocieplony i pomalowany. I chociaż, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, termin zakończenia robót minął 30 maja 2018 roku, prace trwają nadal. Zgodnie z zapisami umowy, do wykonania pozostało jeszcze szereg prac, m.in.: uporządkowanie terenu,wyposażenie sali, odprowadzenie ścieków i utwardzenie wokół budynku. Kolejny termin zakończenia robót wyznaczono na koniec lipca 2018 roku. Czy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nastąpi odbiór techniczny inwestycji – nie wiadomo.