Nowości literackie – fila B.P. w Bogucinie – maj 2018 r.