Wspomnień czar – Bogucin w starej fotografii cz. 7

Jedne fotografie wiesza się na ścianach i dumnie eksponuje; inne – wkłada do albumu,...