Umajone, ukwiecone, rozmodlone

Ciepło. Maturzyści pocą się na egzaminach a wokół nas piękny maj kwitnący bzem i akacją. Oślepił nas zielenią, rozweselił kolorami, ogłuszył...