Zachwyt nad preambułą czyli obchody 3 Maja – inaczej

Obydwie czyta się jak strofy poematu. Zachwycają. I nie wiadomo, która bardziej. Rzadko cytowane, choć nie tak znów rozwlekłe. Pełne mocy, wzniosłe, obiecujące...