Zachwyt nad preambułą czyli obchody 3 Maja – inaczej

Obydwie czyta się jak strofy poematu. Zachwycają. I nie wiadomo, która bardziej. Rzadko cytowane,...