Wijemy wianki lubelskie…

Zachęcone sukcesami, występami i rozrywkami dzieci zaczęły coraz liczniej przychodzić na zajęcia prowadzone przez pana Grzegorza. Tańczą i śpiewają z entuzjazmem