Zimę żegnamy, Wiosnę witamy!

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. Zmęczeni zimą ze zniecierpliwieniem czekamy na wiosnę.  Aby przyspieszyć ten proces, od wieków przywołujemy wiosnę i żegnamy zimę symbolicznie, topiąc lub paląc Marzannę, czyli słomianą kukłę.

Historia tej słomianej lalki sięga czasów Słowian Zachodnich i wiąże się z boginią słowiańską, która symbolizowała zimę i śmierć. Uosabiała wszystkie nieszczęścia, nie tylko zimę i choroby. Zwykło przyjmować się, że wszystko co złe tkwiło w tej słomianej lalce. Aby wyzbyć się całego nieszczęścia kukłę topiono bądź palono, co miało spowodować jednocześnie usunięcie efektów przez nią wywołanych (zimy) i nadejście wiosny.

Zgodnie  z tradycją dzieci z oddziałów przedszkolnych postanowiły pożegnać zimę i przywitać długo oczekiwaną wiosnę.  Dzieci wykonały Marzannę – symbol zimy. Wesołym, barwnym korowodem przeszły wraz z wychowawcami po zaśnieżonych chodnikach Bogucina, by przywołać Wiosnę. Towarzyszyły temu głośne okrzyki: „Zimę żegnamy, Wiosnę witamy!”

Aby tradycji stało się zadość po przemarszu Marzanna została uroczyście pożegnana – przy śpiewie wiosennych piosenek. Mamy nadzieję, że  wiosna niebawem do nas zawita!