Wspomnień czar – Bogucin w starej fotografii cz. 5

Stare fotografie przybliżają obrazy z czasów naszej młodości. Młodości naszych ojców, dziadków, pradziadków. Przyglądając się im szukamy śladów z dziejów...