1% podatku – w tym roku łatwiej dla emerytów i rencistów!

Jaki sens ma przeznaczenie 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego nie trzeba nikogo przekonywać. Można te kilka grosików, które zasiliły już budżet państwa, przeznaczyć dla konkretnej OPP na określony cel lub dla wskazanej osoby – najczęściej potrzebującej finansowego wsparcia na długotrwałe leczenie.
W tym roku zostało wprowadzone ułatwienie dla emerytów i rencistów, którzy otrzymują z ZUS lub KRUS roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40 (czyli organ emerytalno – rentowy już ich rozliczył) ale mimo wszystko chcieliby przekazać 1% wybranej OPP. W tym celu wystarczy, że złożą (papierowo lub elektronicznie) w okresie 1 styczeń – 30 kwiecień 2018 roku bardzo proste oświadczenie PIT-OP.
Wystarczy w oświadczeniu:
– wskazać urząd skarbowy,
– wpisać swoje imię, nazwisko, datę urodzenie
– określić numer KRS wybranej organizacji
– wskazać cel szczególny (pole nieobowiązkowe).

Dla osób (podatników), którzy chcieliby pomóc pomagać organizacjom takim jak stowarzyszenia, fundacje czy inne OPP mamy kilka propozycji, by 1% podatku trafił na przykład do:
1) Stowarzyszenia „Mój Bogucin” KRS 0000 410 234
2) Fundacji Fuga Mundi KRS 0000 106 416 – cel szczególny: dla Małgorzaty Łepak
3) Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS 0000 037 904 – cel szczególny: 8974 Bartłomiej Szlachetka
4) Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS 0000 037 904 – cel szczególny: 29208 Elżbieta Szlachetka
5) Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS 0000 037 904 – cel szczególny: 24399 Bartłomiej Fac
6) Fundacji Fuga Mundi KRS 0000 106 416 – cel szczególny: Kacper Gajda
7) Fundacji Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” KRS 0000 186 434 – cel szczególny: 910/S Przemysław Strumnik
8) Fundacji Otwarte Ramiona KRS 0000 142 952 – cel szczególny: Agnieszka Stasiak.