USC Garbów – ginące zawody cz. 3

Każdy z zawodów wkomponowanych w zwykły codzienny żywot dziewiętnastowiecznego mieszkańca polskiej wsi ma swoją niepowtarzalną specyfikę. Każdy jest głęboko osadzony w historii i tradycji ludowej, a jego wykonywanie częstokroć nawiązywało do regionalnej specyfiki. Wszystkie zasługują na to, aby zachować je od zapomnienia. Niektóre z nich – szczególnie te związane z wytwarzaniem przedmiotów użytkowych – przeżywają swój renesans. Ich potencjał odkrywają nie tylko mieszkańcy wsi, ale i ci, którzy się na niej osiedlają.

Wracają do łask dekarze, wikliniarze i kowale wytwarzający artystyczne płoty i balustrady przypominające architekturę sprzed wielu, wielu lat. Styl retro jest wiecznie młody i przejawia się w formie przeróżnych elementów stanowiących o charakterze wnętrz naszych mieszkań. Pomieszczenia urządzone według starodawnych trendów zdają się opowiadać jakąś historię – mają w sobie dużo dostojeństwa, tajemnicy i ciepła, przenoszą nas w inną epokę, przez co czujemy się w nich przytulnie i swojsko – prawie jak w bajce.

Poniżej ostatnia część listy zawodów odnalezionych w dziewiętnastowiecznych aktach garbowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Jest ona niezwykle imponująca – tym bardziej, że dotyczy okresu kiedy dookoła panowały głód i ubóstwo, a przemysł i mechanizacja były zjawiskami jeszcze zupełnie nieznanymi na lubelskiej wsi.

55 Krawiec rzemieślnik zajmujący się szyciem bielizny i odzieży
56 Kredencerz opiekował się zastawą stołową, nakryciami i srebrami, które wymagały nieustannego czyszczenia i… liczenia po każdym posiłku.
57 Kredensarz j.w.
58 Kucharz zajmował we dworze i na plebanii miejsce niezwykle ważne, toteż i był sowicie opłacany. Do jego obowiązków należało przygotowywanie posiłków, planowanie jadłospisu, przygotowywanie wędlin i przetworów na zimę, sprawowanie dozoru nad spiżarnią i pracą służby kuchennej.
59 Kuchmistrz obowiązkiem kuchmistrza był nadzór nad stołem i kuchnią
60 Lekarz odpowiednik dzisiejszego lekarza
61 Lekarz klasy drugiej wolno praktykujący j.w.
62 Lokaj pracował jako służący w bogatym domu lub na dworach panujących
63 Majdaniarz chłopiec rozwożący gazety
64 Mayster kunsztu blacharskiego patrz: blacharz
65 Mayster kunsztu kowalewskiego? patrz: kowal
66 Mayster kunsztu krawieckiego patrz: krawiec
67  Mayster kunsztu mularskiego patrz: mularz
68 Mayster kunsztu sukiennickiego zajmował się wyrobem tkanin wełnianych lub handlarz suknem
69 Mayster kunsztu szewskiego patrz: szewc
70 Mechanik konserwował i naprawiał maszyny
71 Młynarz rzemieślnik zajmujący się mieleniem ziarna zbóż na kaszę i mąkę
72 Mularz staropolska nazwa zawodu murarza
73 Murgrabia dozorca, który zawiadywał dworem, pałacem lub domem
74 Mydlarz człowiek trudniący się wyrobem, produkcją mydła oraz handlujący mydłem
75 Nauczyciel szkółki w tym przypadku najprawdopodobniej nauczyciel szkółki rolniczej
76 Oberżysta właściciel oberży, karczmarz
77 Obywatel ziemski posiadacz znacznego majątku ziemskiego zwykle obejmowanego drogą dziedziczenia
78 Oficjalista dworski osoba uprawniona do sprawowania opieki nad majątkiem ziemskim, zarządca.
79 Oficjalista prywatny zatrudniony przez właściciela ziemskiego do sprawowania funkcji zarządzających majątkiem
80 Ogrodniczek osoba znająca się i trudniąca sadownictwem, warzywnictwem i kwiaciarstwem
81 Ogrodnik j.w.
82 Ogrodnik dworski j.w
83 Ogrodnik plebański j.w.
84 Organista muzyk grający na organach podczas nabożeństw kościelnych
85 Owczarz, Owczarczyk  hodowca owiec, czuwający nad stadem. Dzięki kompetencjom w dziedzinie weterynarii byli traktowani jak znachorzy.
86 Pachciarz pośrednik handlowy. Żyd pachciarz dzierżawił zwykle na wsi karczmę, sad, bydło
87 Pakt mleczny utrzymujący dzierżawca budynku, w którym wytwarzano i sprzedawano wyroby z mleka
88 Parobek stały lub sezonowy robotnik najemny pracujący na folwarku lub w gospodarstwie bogatego chłopa
89 Parobek arendarski stały lub sezonowy robotnik najemny pracujący u  dzierżawcy
90 Parobek dworski stały lub sezonowy robotnik najemny pracujący na folwarku lub we dworze
91 Parobek na probostwie stały lub sezonowy robotnik najemny pracujący na plebanii
92 Parobek plebański j.w.
93 Pasieczny zajmował się hodowlą pszczół. Sprawował opiekę na pasiekami.
94 Pastucha osoba zajmująca się pasterstwem, głównie pilnująca zwierząt na pastwiskach
95 Pisarz  urzędnik rejestrujący i prowadzący kontrolę przychodów, wydatków i dochodów oraz prowadzący nadzór nad robotnikami w majątku ziemskim.
96 Pisarz drogowy doglądał dróg gminnych, by je naprawiano za myto pobierane przez przejezdnych
97 Pisarz od paktu w folwarku patrz: pisarz
98 Pisarz prowentowy  urzędnik prywatny, rejestrujący i prowadzący kontrolę przychodów, wydatków i dochodów oraz prowadzący nadzór nad robotnikami w majątku ziemskim
99 Piwowar osoba sprawująca nadzór nad produkcja piwa
100 Poczthalter naczelnik poczty
101 Pocztylion dawniej listonosz
102 Poddany pruski włościanin lub szlachcic pochodzący z terenów będących pod zaborem Prus
103 Policyant policjant
104 Polowy dozorca robotników w polu
105 Polowy dworski j.w.
106 Posesor probostwa garbowskiego dzierżawca posiadłości ziemskich należących do kościoła.
107 Propinator posiadacz propinacji lub dzierżawca monopolowego wyszynku napojów alkoholowych
108 Prowentowy urzędnik trudniący się kontrolą dochodów (prowent) majątku ziemskiego
109 Rachmistrz dawniej księgowy, osoba biegła w arytmetyce czyli wykonywaniu obliczeń matematycznych
110 Rybak osoba trudniąca się hodowlą ryb
111 Rymarz trudniący się szyciem i reperacją wyrobów ze skór,  w tym uprzęży konnych, siodeł, i skórzanych pasów pędnych
112 Rządca odpowiadał jedynie za techniczną stronę gospodarki na folwarku, wykonując ogólne polecenia właściciela czy administratora
113 Rzemieślnik drożny wykonywał roboty drogowe
114 Rzemieślnik z wyrobu kapeluszów utrzymujący się szyjący kapelusze
115 Rzeźnik osoba zajmująca się ubojem zwierząt rzeźnych
116 Sadownik zajmujący się sadem
117 Sługa dworski dawny pomocnik we dworze
118 Służącz w obowiązku kucharza na probostwie, kucharz na plebanii
119 Służący za parobka na probostwie parobek na plebanii
120 Spektor dawniej inspektor
121 Stangret powożący końmi w bryczce lub karecie, będący w służbie u właściciela pojazdu, którym był np. dziedzic.
122 Stelmach rzemieślnik zajmujący się wyrobem wozów oraz części do wozów
121 Stolarz rzemieślnik trudniący się tworzeniem z różnych rodzajów drewna oraz materiałów drewnopochodnych przedmiotów codziennego użytku i mebli
124 Strażnik lasów stróż leśny, pomocnik strzelca leśnego
123 Stróż bażantów stróż w gospodarstwie zajmującym się hodowlą bażantów
126 Strycharz cegielnik – rzemieślnik wyrabiający cegły lub dachówki
125 Sukiennik trudniący się przerobem wełny lub handlem sukna
128 Szewc rzemieślnik trudniący się wyrobem i naprawą obuwia
129 Szpitalny pracownik szpitala
130 Szwajcar kościelny stróż porządku – przestrzegał gadających w kościele podczas nabożeństwa, ażeby drugich nie gorszyli — a czasem nieposłusznych wyprowadzał
131 Szynkarz właściciel gospody, szynku
132 Tkacz rzemieślnik zajmujący się wytwarzaniem tkanin oraz ich wykończeniem. Dziełami tkacza były kilimy, gobeliny, dywany i chodniki.
133 Utrzymujący pakt we wsi dzierżawca części wsi
134 W obowiązku cieśli na plebanii zostający cieśla na plebanii
135 W obowiązku furmana na plebanii zamieszkały furman na plebanii
136 W obowiązku lokaja na plebanii zmieszały lokaj na plebanii
137 Weteran byłych wojsk polskich uczestnik byłej wojny lub powstania
138 Winiarz właściciel winiarni lub osoba trudniąca się wyrobem win
139 Włodarz dworski z polecenia rządcy nadzorował pracę robotników dworskich
140 Włodarz folwarku z polecenia rządcy  nadzorował pracę robotników folwarcznych
141 Włościanin dawniej chłop
142 Włościanin pastuch chłop trudniący się wypasem zwierząt
143 Włościanin włodarz nadzorował prace u bogatego gospodarza
144 Wójt Gminy zarządzał gminą wiejską
145 Wyrobnica osoba wynajmująca się do różnych prac
146 Wyrobnik j.w.
147 Wywózką kamieni trudniący się
148 Z jałmużny utrzymujący się utrzymujący się z datków dla biednych i potrzebujących
149 Zakrystianin osoba wykonująca prace w kościele jak i wokół niego. Najczęściej był to człowiek świecki, który sprawował nadzór nad zakrystią
150 Zarobnik robotnik najmujący się do robót sezonowych
151 Zegarmistrz rzemieślnik zajmujący się naprawą urządzeń mierzących czas
152 Żebrak utrzymujący się z jałmużny
153 żołnierka wyrobnica kobieta, której mąż od dłuższego czasu przebywał w wojsku wynajmująca się do prac u bogatych chłopów

Poniżej lista urodzonych w Bogucinie w roku 1821:

Lp Nazwisko i imię ojca Imię i nazwisko rodowe matki Imię dziecka
1 Banaszak Kazimierz Katarzyna z Bajaków Tekla
2 Banaszek Jakub Barbara z Paruchów Wojciech
3 Błażej Tkaczyk – zgłosił Maryanna Stacherowa Tekla
4 Dołożyński Łukasz Katarzyna z Gnieciaków Franciszek
5 Jan Niewiadomego nazwiska Maryanna z Niewiadomych Wojciech
6 Łuczywek Józef Małgorzata z Rzeczyńskich Maryanna
7 Rybkowski Antoni Rozalia z Kazirowskich Franciszek
8 Rzeczyński Wawrzyniec – zgłosił Maryanna Miziołkówna Józefa
9 Rzeczyński Wawrzyniec zgłosił Franciszka Bieńkówna Mateusz
10 Stachera Jacenty Salomea z Rzeczyńskich Wincenty
11 Szczygieł Wojciech Zofia z Pakułów Maryanna
12 Tkaczyk Łukasz Gertruda z Konopnickich Jan
13 Wuycik Grzegorz Regina z Wosiów Paweł
14 Wuycik Szczepan Katarzyna z Rybkowskich Andrzej