Zebranie wiejskie – dzielimy fundusz sołecki na rok 2018