USC Garbów – ginące zawody cz.2

Ginące zawody – profesje, które nieuchronnie odchodzą, bądź już dawno odeszły w niepamięć. Ginące zawody – historie naszych przodków, którzy żyjąc tu przed wiekami, tworzyli klimat polskiej wsi i kultywowali rodzinne tradycje rzemieślnicze. Trudno było przypuszczać, że akta garbowskiego Urzędu Stanu Cywilnego odsłonią aż tak pokaźną ilość informacji o zaginionych zawodach. Szkoda, że już ich nie ma, bo wraz z nimi odszedł niepowtarzalny smak, zapach, kształt i jakość wytwarzanych przez nich rzeczy. Niestety, brak zapotrzebowania

na usługi rzemieślnicze oraz rozwój technologiczny spowodowały, że niektóre profesje nie są już tak potrzebne, jak to bywało w przeszłości. Któż z nas pamięta bednarza, cyrulika, kołodzieja, oberżystę, czy stangreta? Niech ten artykuł pozwoli choć częściowo ocalić je od zapomnienia.

L.p.ZawódOpis wykonywanych czynności1Akuszerkakobieta zajmująca się udzielaniem pomocy rodzącej kobiecie lub odbierająca poród2Archiwista rządu gubernialnegoosoba, która porządkuje, ewidencjonuje, zabezpiecza oraz udostępnia zasoby zgromadzone w archiwum3Arendarzdzierżawca4Baba szpitala kościelnegoroztaczała bezpośrednią opiekę nad chorymi w szpitalu kościelnym (przytułku)5Babka szpitalnaj.w.6Babka włościańskadawna nazwa akuszerki,7Bawiący się furmankąfurman8Bednarzwykonywał drewniane naczynia klepkowe w tym beczki, balie, wiadra, skobki, kufle oraz miski klepkowe9Bednarz przy gorzelnij.w10Belcarznie wiadomo czym się konkretnie zajmował. Wiadomo, że pracował w lesie. Istnieje przypuszczenie, że wytwarzał bele drewniane, które wtedy były podstawowym materiałem przy wznoszeniu budowli.11Belfernauczyciel12Blacharzosoba wykonująca i naprawiająca przedmioty z blachy13Chirurglekarz ran. Zajmował się leczeniem urazów, ran i złamań; wolno mu było działać wyłącznie “od zewnątrz ciała”14Cieślazawód związany z obróbką drewna, polegający na wykonywaniu elementów konstrukcji dachowych15Cyrulikosoba zajmująca się usługami medycznymi najniższego poziomu (puszczanie krwi, rwanie zębów, czyszczenie uszu, leczenie czyraków itp.) i usługami higienicznymi (golenie, obcinanie włosów, kąpanie)17Czeladnikosoba posiadająca wiedzę fachową rzemieślnika18Dozorca lasupomocnik strzelca leśnego (gajowego)19Dozorca szynków dworskichosoba pilnująca ładu i porządku wokół karczm dworskich20Dróżnikosoba dbająca o stan dróg21Dziad kościelnyodpowiednik dzisiejszego kościelnego. Nie mylić z dziadem proszalnym22Dziad szpitala garbowskiegomieszkaniec ówczesnego szpitala (przytułku), który znajdował się w miejscu byłego już posterunku policji23Dzwonnik kościelnyosoba mająca za zadanie dzwonienie w dzwonnicy w określonych porach dnia lub podczas nabożeństw.24Ekonomzarządca majątku ziemskiego lub kościelnego nadzorujący pracę chłopów pańszczyźnianych. Wywodził się z chłopów lub ubogiej szlachty.25Fabrykant piwaosoba wytwarzająca piwo26Fornalpracownik folwarku zajmujący się końmi, zwłaszcza roboczymi.27Fryzjerzajmował się strzyżeniem włosów oraz goleniem wąsów i brody28Furmanczłowiek powożący zaprzęgiem konnym, zwykle furmanką29Furman na plebaniij.w. – pracował przy kościele30Gajowystrzegł przed kłusownictwem, kradzieżą drewna, niedozwolonym zbieractwem.31Gonciarzosoba trudniąca się wykonywaniem pokryć dachowych tzw. gontów32Gorzelany. Gorzelniany, Gorzelnikpracownik gorzelni, zwykle nadzorujący pracę robotników33Gospodarz domudozorca domowy34Gospodarz rolny plebańskinadzorował prace polowe w gospodarstwie kościelnym35Grabarzosoba trudniąca się pochówkiem  36Grzywdarznie udało się ustalić czym się zajmował37Gubernatorzarządca wielkich majątków ziemskich w dawnej Polsce38Gumiennyczłowiek zajmujący się dozorowaniem gumna – placu lub budynku, w którym składowano i młócono zboże39Inżynier obwodugeometra, wykonywał plany pomiarowe40Inżynier porucznik komunikacji lądowej i wodnejtytuł wykładowcy w zakresie budowy dróg i mostów41Kamerdynerusługiwał panu domu, towarzysząc mu w podróżach, dbając o jego garderobę.42KapelusznikZajmował się wyrobem filcowych kapeluszy43Karbowyniższy oficjalista dworski, sprawujący w folwarku feudalnym nadzór nad chłopami odrabiającymi pańszczyznę44Kasjerodpowiednik dzisiejszego kasjera45Kolonistaosadnik z innego regionu a nawet państwa, koloniści sprowadzani byli zazwyczaj do zagospodarowania terenów z którymi nie mogli czy też nie potrafili poradzić sobie miejscowi46Kołodziejrzemieślnik zajmujący się wyrobem drewnianych wozów, sań i części do nich, głównie kół.47Komendarz kościoładuchowny, administrator parafii48Komisarz Gminyzarządca gminny49Komisarz dóbrwyznaczony z urzędu zarządca dóbr50Komornikchłop nieposiadający ziemi51Konduktor drógzarządca dróg52Kowalzajmował się wyrobem przedmiotów użytkowych z metalu oraz podkuwaniem i pielęgnacją końskich kopyt53Kramarzosoba prowadząca kram, sprzedająca na straganie

Ciąg dalszy listy zawodów, odnalezionych w dziewiętnastowiecznych aktach garbowskiego USC, zostanie przedstawiony w następnym odcinku.

Poniżej lista urodzonych w Bogucinie w roku 1820:

Lp Nazwisko i imię ojca lub osoby zgłaszającej Imię i nazwisko rodowe matki Imię dziecka
1 Banaszak Kacper Helena z Burdelów Józefa
2 Banaszak Wawrzyniec Agnieszka z Rozwadowskich Maryanna
3 Głados Tomasz Maryanna z Woźniaków Antonina
4 Jankowicz Leybus Symesa z Zelmanów Leja
5 Sałega Augustyn Anna ze Stacherów Katarzyna
6 Ślosarski Jędrzej Kinga ze Szczeków Tekla
7 Wuycik Jan Franciszka z Rzeczyńskich Agnieszka
8 Wuycik Józef Apolonia z Burdelów Maryanna
9 Wuycik Łukasz Zofia z Bieleckich Jan
10 Wuycik Mateusz Katarzyna z Sieprawickich Stanisław
11 Wuycik Piotr Jadwiga z Raczyńskich Stanisław

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj wynik działania * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

128M