USC Garbów – ginące zawody cz.2

Ginące zawody – profesje, które nieuchronnie odchodzą, bądź już dawno odeszły w niepamięć. Ginące zawody – historie naszych przodków, którzy żyjąc tu przed wiekami, tworzyli klimat polskiej wsi i kultywowali rodzinne tradycje rzemieślnicze. Trudno było przypuszczać, że akta garbowskiego Urzędu Stanu Cywilnego odsłonią aż tak pokaźną ilość informacji o zaginionych zawodach. Szkoda, że już ich nie ma, bo wraz z nimi odszedł niepowtarzalny smak, zapach, kształt i jakość wytwarzanych przez nich rzeczy. Niestety, brak zapotrzebowania

na usługi rzemieślnicze oraz rozwój technologiczny spowodowały, że niektóre profesje nie są już tak potrzebne, jak to bywało w przeszłości. Któż z nas pamięta bednarza, cyrulika, kołodzieja, oberżystę, czy stangreta? Niech ten artykuł pozwoli choć częściowo ocalić je od zapomnienia.

L.p. Zawód Opis wykonywanych czynności
1 Akuszerka kobieta zajmująca się udzielaniem pomocy rodzącej kobiecie lub odbierająca poród
2 Archiwista rządu gubernialnego osoba, która porządkuje, ewidencjonuje, zabezpiecza oraz udostępnia zasoby zgromadzone w archiwum
3 Arendarz dzierżawca
4 Baba szpitala kościelnego roztaczała bezpośrednią opiekę nad chorymi w szpitalu kościelnym (przytułku)
5 Babka szpitalna j.w.
6 Babka włościańska dawna nazwa akuszerki,
7 Bawiący się furmanką furman
8 Bednarz wykonywał drewniane naczynia klepkowe w tym beczki, balie, wiadra, skobki, kufle oraz miski klepkowe
9 Bednarz przy gorzelni j.w
10 Belcarz nie wiadomo czym się konkretnie zajmował. Wiadomo, że pracował w lesie. Istnieje przypuszczenie, że wytwarzał bele drewniane, które wtedy były podstawowym materiałem przy wznoszeniu budowli.
11 Belfer nauczyciel
12 Blacharz osoba wykonująca i naprawiająca przedmioty z blachy
13 Chirurg lekarz ran. Zajmował się leczeniem urazów, ran i złamań; wolno mu było działać wyłącznie “od zewnątrz ciała”
14 Cieśla zawód związany z obróbką drewna, polegający na wykonywaniu elementów konstrukcji dachowych
15 Cyrulik osoba zajmująca się usługami medycznymi najniższego poziomu (puszczanie krwi, rwanie zębów, czyszczenie uszu, leczenie czyraków itp.) i usługami higienicznymi (golenie, obcinanie włosów, kąpanie)
17 Czeladnik osoba posiadająca wiedzę fachową rzemieślnika
18 Dozorca lasu pomocnik strzelca leśnego (gajowego)
19 Dozorca szynków dworskich osoba pilnująca ładu i porządku wokół karczm dworskich
20 Dróżnik osoba dbająca o stan dróg
21 Dziad kościelny odpowiednik dzisiejszego kościelnego. Nie mylić z dziadem proszalnym
22 Dziad szpitala garbowskiego mieszkaniec ówczesnego szpitala (przytułku), który znajdował się w miejscu byłego już posterunku policji
23 Dzwonnik kościelny osoba mająca za zadanie dzwonienie w dzwonnicy w określonych porach dnia lub podczas nabożeństw.
24 Ekonom zarządca majątku ziemskiego lub kościelnego nadzorujący pracę chłopów pańszczyźnianych. Wywodził się z chłopów lub ubogiej szlachty.
25 Fabrykant piwa osoba wytwarzająca piwo
26 Fornal pracownik folwarku zajmujący się końmi, zwłaszcza roboczymi.
27 Fryzjer zajmował się strzyżeniem włosów oraz goleniem wąsów i brody
28 Furman człowiek powożący zaprzęgiem konnym, zwykle furmanką
29 Furman na plebanii j.w. – pracował przy kościele
30 Gajowy strzegł przed kłusownictwem, kradzieżą drewna, niedozwolonym zbieractwem.
31 Gonciarz osoba trudniąca się wykonywaniem pokryć dachowych tzw. gontów
32 Gorzelany. Gorzelniany, Gorzelnik pracownik gorzelni, zwykle nadzorujący pracę robotników
33 Gospodarz domu dozorca domowy
34 Gospodarz rolny plebański nadzorował prace polowe w gospodarstwie kościelnym
35 Grabarz osoba trudniąca się pochówkiem
  36 Grzywdarz nie udało się ustalić czym się zajmował
37 Gubernator zarządca wielkich majątków ziemskich w dawnej Polsce
38 Gumienny człowiek zajmujący się dozorowaniem gumna – placu lub budynku, w którym składowano i młócono zboże
39 Inżynier obwodu geometra, wykonywał plany pomiarowe
40 Inżynier porucznik komunikacji lądowej i wodnej tytuł wykładowcy w zakresie budowy dróg i mostów
41 Kamerdyner usługiwał panu domu, towarzysząc mu w podróżach, dbając o jego garderobę.
42 Kapelusznik Zajmował się wyrobem filcowych kapeluszy
43 Karbowy niższy oficjalista dworski, sprawujący w folwarku feudalnym nadzór nad chłopami odrabiającymi pańszczyznę
44 Kasjer odpowiednik dzisiejszego kasjera
45 Kolonista osadnik z innego regionu a nawet państwa, koloniści sprowadzani byli zazwyczaj do zagospodarowania terenów z którymi nie mogli czy też nie potrafili poradzić sobie miejscowi
46 Kołodziej rzemieślnik zajmujący się wyrobem drewnianych wozów, sań i części do nich, głównie kół.
47 Komendarz kościoła duchowny, administrator parafii
48 Komisarz Gminy zarządca gminny
49 Komisarz dóbr wyznaczony z urzędu zarządca dóbr
50 Komornik chłop nieposiadający ziemi
51 Konduktor dróg zarządca dróg
52 Kowal zajmował się wyrobem przedmiotów użytkowych z metalu oraz podkuwaniem i pielęgnacją końskich kopyt
53 Kramarz osoba prowadząca kram, sprzedająca na straganie

Ciąg dalszy listy zawodów, odnalezionych w dziewiętnastowiecznych aktach garbowskiego USC, zostanie przedstawiony w następnym odcinku.

Poniżej lista urodzonych w Bogucinie w roku 1820:

Lp Nazwisko i imię ojca lub osoby zgłaszającej Imię i nazwisko rodowe matki Imię dziecka
1 Banaszak Kacper Helena z Burdelów Józefa
2 Banaszak Wawrzyniec Agnieszka z Rozwadowskich Maryanna
3 Głados Tomasz Maryanna z Woźniaków Antonina
4 Jankowicz Leybus Symesa z Zelmanów Leja
5 Sałega Augustyn Anna ze Stacherów Katarzyna
6 Ślosarski Jędrzej Kinga ze Szczeków Tekla
7 Wuycik Jan Franciszka z Rzeczyńskich Agnieszka
8 Wuycik Józef Apolonia z Burdelów Maryanna
9 Wuycik Łukasz Zofia z Bieleckich Jan
10 Wuycik Mateusz Katarzyna z Sieprawickich Stanisław
11 Wuycik Piotr Jadwiga z Raczyńskich Stanisław