Fundusz Sołecki na rok 2018 rozdysponowany

We wtorek 12 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Bogucinie odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa wsi Bogucin – Anetę Wolińską. Uczestniczyło w nim 32 mieszkańców Bogucina oraz wójt gminy Garbów – Kazimierz Firlej. Głównym punktem spotkania było rozpatrzenie wniosków dotyczących podziału funduszu sołeckiego na rok 2018. Wpłynęło 10 podań o sfinansowanie potrzeb mieszkańców wioski wraz z załączonymi listami poparcia. Do rozdysponowania pozostawała kwota 35 500 zł. Sołtys odczytała wnioski, które zostały przedyskutowane oraz poddane głosowaniu. Większością głosów zebrani zatwierdzili wszystkie przedstawione propozycje na kwotę 27 100 zł:

  1. Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Bogutki” – 2500 zł
  2. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Bogucinie – 2500 zł
  3. Pokrycie części kosztów utrzymania wiejskiej strony internetowej „bogucin.net” – 1500 zł
  4. Pokrycie części kosztów związanych z organizacją Festynu 2018 – 4000 zł
  5. Pokrycie kosztów organizacji III Turnieju Tenisa Stołowego dla mieszkańców Bogucina – 600 zł
  6. Zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia przy jednej z dróg w Bogucinie – 4000 zł
  7. Utrzymanie porządku na wiejskim placu zabaw – 1000 zł
  8. Dofinansowanie wyjazdu kulturalno – rekreacyjnego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogucinie – 3000 zł
  9. Zabezpieczenie środków na zajęcia dodatkowe podczas ferii zimowych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bogucinie – 4000 zł
  10. Pokrycie kosztów planowanych inwestycji na stadionie BKS – 4000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 8400 zł obecni na zebraniu zgodnie zatwierdzili na sfinansowanie dokumentacji technicznej chodnika na odcinku od Państwa Pasternaków do Państwa Szlachetków ( tzw. droga na starej wsi).

Oprócz podziału funduszu podjęto dyskusję nad innymi problemami z życia wsi, takimi jak:
– utrzymanie porządku oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem obiektów na wiejskim placu zabaw,
– stan realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej”,
– prawidłowe oznakowanie Bogucina ( tabliczki numeracyjne przy wjazdach do poszczególnych części Bogucina, uwidocznienie na przystankach nazwy miejscowości),
– uzupełnienie drzewostanu w Alei Lipowej,
­– zbadanie możliwości wykorzystania zainstalowanych na placu szkolnym urządzeń do przesyłu internetu szerokopasmowego

Za rok będzie wiadomo czy udało się rozwiązać wszystkie omawiane problemy. Z prawdziwą radością chcielibyśmy taką informację przekazać naszym czytelnikom.

 

.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Podaj wynik działania * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

128M