Raport z placu budowy Sali Gimnastycznej

Trzy i pół miesiąca minęło od wyboru oferenta na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa...