USC Garbów – Jak powstawały nazwiska cz. 3

Wieś polska – bogactwo borów, lasów, jezior, rozlewisk, łąk, pól uprawnych oraz innych siedlisk różnorakich gatunków zwierząt, dostarczała pomysłodawcom...