Dlaczego?

Zacznę trochę filozoficznie, że w człowieku rodzą się i nawarstwiają pytania z serii „dlaczego”. Mnie...