Wszystkie dzieci nasze są – pomóżmy Kubie!

Majka Jeżowska wyśpiewuje, że wszystkie dzieci nasze są. Skoro tak, jest nim...