Blisko, coraz bliżej…

Kontenerowy budynek socjalny na stadionie BKS został wybudowany jeszcze przed nadejściem kalendarzowej wiosny. Jednak splot nieprzewidzianych okoliczności sprawił, że do tej pory nie doczekaliśmy się jego oficjalnego otwarcia. Ale, jak głosi stare polskie porzekadło: „ co się odwlecze, to nie uciecze”. Nie inaczej było w tym przypadku. W ostatni wtorek budynek przeszedł pozytywnie odbiory robót budowlanych i został zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Aby do nowych klubowych szatni i sanitariatów mogli wprowadzić się piłkarze, konieczne jest jeszcze otrzymanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, co wiąże się z uzyskaniem pozytywnych opinii ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Teraz to głównie od tych organów zależy, kiedy inwestor będzie mógł formalnie przekazać klucze zwierzchnikom klubu. Należy mieć nadzieję, że nastąpi to niedługo. Niemniej, już teraz można pokłonić się miejscowej radnej Lidii Michoń i wójtowi Kazimierzowi Firlejowi za to, że długo oczekiwana budowa doczekała się wreszcie realizacji . Gdyby nie upór tej pierwszej i wsparcie gospodarza gminy inwestycja w dalszym ciągu pozostawałaby w sferze marzeń ludzi bogucińskiego sportu.

20160311_105224 (Kopiowanie) 20160311_090720 (Kopiowanie) 20160316_131539 (Kopiowanie) 20160316_131525 (Kopiowanie)

Stare i nowe:

20160325_120435 (Kopiowanie) 20160325_120453 (Kopiowanie)