W zakątku cmentarza

Kiedy krokami, pod którymi szeleści różnobarwny dywan uścielany z „wielokształtu” liści, nadchodzi 1...