Jeśli się chce, to wszystko można

Jedna z definicji czynu społecznego mówi, że jest to rodzaj nieodpłatnej pracy wykonywanej na rzecz...