Jeśli się chce, to wszystko można

Jedna z definicji czynu społecznego mówi, że jest to rodzaj nieodpłatnej pracy wykonywanej na rzecz ogółu. Najczęściej w dni wolne. Ci, którzy pamiętają czasy...