Dziękujemy za grosiki nadziei

Serdecznie dziękujemy, w imieniu własnym oraz organizatorów, tym wszystkim, którzy wsparli akcję: „Wrzuć grosika...