Z dawnych akt USC – urodzeni w roku 1890

Dziś kilka słów na temat pozostałych informacji, jakie znajdują się w dawnych aktach urodzenia. Otóż, oprócz danych zawartych w poniższej tabeli...