Odwołanie mieszkańców Bogucina do GDDKIA w Warszawie w sprawie przywrócenia nazwy węzła złożone na sekretariat UG w Garbowie

Z inicjatywy Sołtysa wsi Bogucin wystosowano pismo do Urzędu Gminy w Garbowie o podjęcie dalszych działań w sprawie przywrócenia nazwy węzła w Bogucinie. Pod pismem...