Odpowiedź GDDKiA odnośnie nazw węzłów drogowych w Bogucinie i w Przybysławicach.

Poniżej treść odpowiedzi GDDKiA w Warszawie odnośnie nazw węzłów drogowych. Tego należało się spodziewać. Całkowite zlekceważenie i brak odniesienia się...