O Bacy

Wychodzi baca przed chałupę, przeciąga się i woła: – Jaki piękny dzionek! A echo z przyzwyczajenia: – …mać, mać, mać…!  ...