Fundusze dla Sołectw uchwalone!

W dniu 20 marca 2013 roku na sesji Rady Gminy Garbów stosunkiem głosów 7 do 6 została zatwierdzona uchwała w sprawie wyrażenia...