Fundusze dla Sołectw uchwalone!

W dniu 20 marca 2013 roku na sesji Rady Gminy Garbów stosunkiem głosów...