Niedziela Palmowa – Koncert Chóru Iubilaeum w Garbowie!

W ramach festiwalu Tempus Paschale podczas Mszy Świętej o g. 10.30 w kościele w Garbowie odśpiewana...